SPEKTAKL MUZYCZNO-TANECZNY "KTO MA KLUCZ" W GOK ZAWONIA! Zapraszamy!

Logo GOK

Regulamin fanpage

REGULAMIN KONTA FB GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWONI

 

Art. 1 Informacje ogólne.

 

1. Regulamin FB Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni– oficjalnego, publicznego konta społecznościowego, określa zasady funkcjonowania konta, zasady prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów, prawa i obowiązki użytkowników oraz kompetencje administratora konta.

2. Komentowanie na koncie FB Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Założycielem, właścicielem i administratorem konta jest Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni.

4.Fanpage Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni stanowi źródło przekazywania informacji o podejmowanych działaniach Ośrodka, a jego głównym celem jest promowanie wydarzeń kulturalnych jaki i działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni oraz Gminy Zawonia.

5. Posty oraz informacje na FB umieszcza administrator strony i osoby przez niego upoważnione.

 

Art. 2 Prawa i obowiązki użytkowników komentujących posty na koncie FB Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni

 

1. Użytkownicy konta zobowiązani są do przestrzegania norm prawnych i obyczajowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownicy konta publikują swoje wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator konta nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

3. Każdy z użytkowników konta ma prawo do udzielania odpowiedzi w istniejących tematach.

4. Treść wypowiedzi powinna być poprawna językowo, wolna od błędów.

5. Treść wypowiedzi winna być merytoryczna, związana z tematyką wątku i zrozumiała dla innych użytkowników.

6. Niedopuszczalne są wypowiedzi o znamionach: docinek, wyśmiewania, niesnasek i nieporozumień osobistych między użytkownikami FB komentującymi posty. Wszystkie treści i poglądy umieszczane na koncie FB Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni powinny mieścić się w ramach ogólnie przyjęte zasady kultury i szacunku dla innych osób i ich poglądów. Zabrania się:

a) używania wulgaryzmów i zwrotów obraźliwych zgodnie z art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r. ;

b) obrażania osób zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego;

c) obrażania innych narodowości, religii, rasy ludzkiej zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego;

d) zamieszczania komentarzy, które zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego;

e) zamieszczania komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.; Nieprzestrzeganie tych reguł będzie skutkowało usunięciem komentarza, a w przypadku pojawiających się częstych naruszeń, także czasowym i całkowitym zablokowaniem dostępu do konta z możliwością komentowania (ban).

7. Zabrania się używania avatarów (obrazków symbolicznych) wykorzystujących wizerunek osoby innej niż Użytkownik lub zawierających treści dyskryminujące, nawiązujące do czynów zabronionych prawem. Nieprzestrzeganie tej reguły skutkuje całkowitym zablokowaniem dostępu do koncie (ban).

8. Posługiwanie się fałszywym profilem skutkuje całkowitym zablokowaniem dostępu do konta (ban).

9. Wykorzystywanie konta w celach ogłoszeń i reklamy w jakiejkolwiek formie, w tym reklamy politycznej, reklamy towarów, usług, stron internetowych itd., jest zabronione. Nieprzestrzeganie tej reguły skutkuje całkowitym zablokowaniem dostępu do konta (ban).

 

Art. 3 Postanowienia końcowe.

 

1. Regulamin zaczyna obowiązywać od chwili publikacji na koncie FB Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.

2. Do ochrony danych osobowych komentujących użytkowników stosuje się zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

 

Opublikował: Katarzyna Kasprzak
Data publikacji: 25-01-2023 15:20
Icons from IcoFont