23 marca zapraszamy Was na niezapomniany Jarmark Wielkanocny! Jeśli jesteście lokalnymi rękodzielnikami lub wystawcami, serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich stoisk.

Logo GOK

SPOTKANIE MUZYCZNE Z STANISŁAWĄ CELIŃSKĄ

Są takie spotkania, na które czekamy bardziej niż na inne, które zostają w sercu i na dłużej w naszej pamięci, które sprawiają, że ma się więcej siły, chęci i nadziei.

Właśnie takie było spotkanie z cudowną Stanisławą Celińską i jej zespołem. Artystka nie tylko bardzo szczerze opowiadała o swoim życiu, ale poprzez muzyczną opowieść mogliśmy zobaczyć kobietę i jej walkę z przeciwnościami losu, opowieść o odnalezieniu szansy na życie w pięknym świecie. Stanisława Celińska to aktorka i wokalistka, której praca wydaje się być nie tylko zawodem, ale wręcz powołaniem. Jej utwory skłaniają do zastanowienia, jak choćby piosenka, która porusza do głębi „Niech minie złość”, a której fragment brzmi: „Nie chcę nikogo oceniać, wszystkiego o nim nie wiem, wolę pochylić się nad kimś, niż rzucić w niego kamieniem”.

Kolejna z piosenek opowiada o tym, że z lękiem pomagają walczyć: wiara, nadzieja i miłość i właśnie te trzy wartości to credo Pani Stanisławy. Trudno opisywać wszystkie utwory, których mogliśmy wysłuchać, bo każdy z nich ma głęboki sens, ogromną mądrość, jest prawdziwy i skłania do refleksji oraz zastanowienia się nad samym sobą. Chyba każdy kto miał przyjemność słuchać utworów w wykonaniu Pani Stanisławy wie, że emocji nie można było powstrzymać, tym bardziej było to trudne, bo jeśli piękna muzyka połączona jest z mądrym tekstem i wspaniałym głosem to sami Państwo rozumiecie…

Dziękujemy za to wyjątkowe spotkanie absolutnie wszystkim, a podsumowując „Wszystko, ale to wszystko jest w nas. Wszystkie odpowiedzi na pytania, wszystkie decyzje, które należy podjąć, cała siła jaką możemy zebrać. Trzeba tylko to odnaleźć”

Zadanie zrealizowane w ramach dwóch projektów :

Projekt partnerski „Aktywna integracja w Gminie Zawonia” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne oraz "Otwórz się na Kulturę" Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Zawonia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Zawonia na rok 2022.

fot : Katarzyna Kasprzak

 

Opublikował: Katarzyna Kasprzak
Data publikacji: 16-05-2022 11:10
Icons from IcoFont