23 marca zapraszamy Was na niezapomniany Jarmark Wielkanocny! Jeśli jesteście lokalnymi rękodzielnikami lub wystawcami, serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich stoisk.

Logo GOK

Spotkanie edukacyjne z Sędzią Anną Marią Wesołowską i dr Marcinem Bednarczykiem

W związku z realizacją projektu” Kulturalne wędrówki w Gminie Zawonia” serdecznie zapraszamy
na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską i Marcinem Bednarczykiem które odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawonia. Spotkanie skierowane jest do rodziców, dziadków, kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli oraz innych osób działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny. Tematyka spotkania edukacyjnego będzie związana z zagrożeniami i niebezpieczeństwami jakie mogą dotknąć młodych ludzi jak również roli rodziców i szkoły w budowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Sędzia Anna Maria Wesołowska w ramach profilaktyki przestępczości będzie mówiła o ryzykownych zachowaniach młodych ludzi, a także o ich bezpieczeństwie i prawach dziecka. Część wykładu zostanie też poświęcona znaczeniu wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły. Podczas spotkania będą również poruszane kwestie zaniedbań i różnych form przemocy wobec dziecka. Prelegentka będzie również mówiła o mediacji w sprawach nieletnich oraz o mediacji rówieśniczej jako formie rozwiązywania konfliktów w szkole. Natomiast dr n. społ. Marcin Bednarczyk- specjalista psycholog, seksuolog poruszy bardzo ważny temat dotyczący ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży w sieci oraz przemocy seksualnej wśród dzieci.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu. Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Kamila Kruszona, pod numerem telefonu 713128118

Zadanie finansowane ze środków budżetu Gminy Zawonia w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

256625841_5107892669238513_3795013529382416370_n.jpeg

Opublikował: Katarzyna Kasprzak
Data publikacji: 15-11-2021 14:45
Icons from IcoFont