Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w IV edycji Babskiego  Rajdu Rowerowego w Gminie Zawonia 9.10.2022 godz. 11:00 Zapraszamy.

Logo GOK

Wyjazd do Teatru Seniorów Gminy Zawonia

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni realizuje zadanie "Kulturalne Wędrówki po Gminie Zawonia", finansowane ze środków budżetu Gminy Zawonia w ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 . Tym razem działania skierowane zostały do seniorów z terenu Gminy Zawonia. W ramach realizacji zadania liczna grupa seniorów  spotkała się z funkcjonariuszem policji panią Barbarą Springer. Podczas spotkania  przekazane zostały   seniorom informacje o konsekwencjach prawnych nadużywania alkoholu lub narkotyków. Seniorzy dowiedzieli się także kiedy mogą zwrócić się o pomoc do policji oraz jakie instytucje wspierają działania policji. Niewątpliwą atrakcją dla  seniorów był wyjazd do Teatru Komedii we Wrocławiu na spektakl "Judy na końcu tęczy" Opowiada on o ostatnim okresie życia i błyskotliwej karierze Judy Garland .W swoim czasie była jedną z największych gwiazd Hollywood. Tak jak wielu artystów zmarła przedwcześnie z powodu nadużywania alkoholu, leków i narkotyków. 

Widzowie byli świadkami  zmagania się artystki, która miota się pomiędzy uwielbieniem tłumów a własną bezsilnością wobec używek.

Spektakl doskonale wpisał się w realizowany projekt, wzbudził  poruszenie wśród widzów i skłonił do refleksji.

Pozostaje mieć nadzieję, że wywołana refleksja będzie towarzyszyć seniorom przez długi czas.

 

 

Opublikował: Danuta Krasucka
Data publikacji: 15-11-2021 09:21
Icons from IcoFont