Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akademia Kultury

Brak opisu obrazkaW roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni zaprosił mieszkańców regionu Wzgórz Trzebnickich do uczestnictwa w kulturalnych niecodziennych warsztatach, przedstawieniach, wystawach, koncertach i pokazach zebranych w jedną spójną koncepcję otwartą dla wszystkich w Akademii Kultury. Uczestnicy biorący udział w projekcie mogli się uczyć,rozwijać pasje i działać . Dzięki projektowi,który został podzielony na cztery różne instytuty mogliśmy wydobyć potencjał kulturotwórczy mieszkańców, ich kreatywność, integrować różne grupy społeczne i wiekowe oraz twórczo aktywizować osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Był to czas spędzony twórczo oraz rodzinnie, gdyż Akademia Kultury skierowana była przede wszystkim do całych rodzin.Projekt dostał dofinansowanie Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 tys. złotych, a realizowany był w ramach programu Edukacja Kulturalna. 

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” 

ANKIETA EWALUACYJNA ( dla uczestników projektu)

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”