Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w IV edycji Babskiego  Rajdu Rowerowego w Gminie Zawonia 9.10.2022 godz. 11:00 Zapraszamy.

Logo GOK

Kontakt

KURIER ZAWONI - DWUMIESIĘCZNIK GMINY ZAWONIA

ADRES REDAKCJI: GOK w Zawoni, ul. Szkolna 1, 55-106 ZAWONIA KONTAKT: 71 312 81 18, kurier@gokzawonia.pl

REDAKTOR NACZELNY: Elżbieta Michta

REDAGUJĄ: Zespół redakcyjny

OPRACOWANIE GRAFICZNE DTP: Ireneusz Turowski

DRUK: Polska Press Sp. zo.o. Oddział Poligrafia, Oddział w Sosnowcu

WYDAWCA: GOK w Zawoni ul. Szkolna 1  55-106 ZAWONIA

NAKŁAD: 1500 egz.

ISSN: 2451-0165

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane na łamach pism

 

Opublikował: Danuta Krasucka
Data publikacji: 22-10-2019 10:59
Icons from IcoFont