SPEKTAKL MUZYCZNO-TANECZNY "KTO MA KLUCZ" W GOK ZAWONIA! Zapraszamy!

Logo GOK

Inicjatywy Lokalne w Gminie Zawonia

Szanowni Mieszkańcy!

Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni otrzymał dofinansowanie w kwocie 22 tysięcy złotych na realizację zadania „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 „ Kultura nie kłuje”

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań, które mają służyć zaangażowaniu się domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Projekt będzie realizowany w terminie od 29.04.2019 r. do 12.11.2019 roku.

Założeniem I części zadania jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy identyfikującej potrzeby, zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców przy pomocy tradycyjnych metod pozyskiwania informacji tj.: spotkania, warsztaty, badanie ankietowe, luźne wywiady jak i poprzez zorganizowanie spotkania Open Space. W działania związane z realizacją projektu chcemy zaangażować jak najwięcej osób. Zależy nam na współdziałaniu różnych pokoleń, różnych grup społecznych w tym całych rodzin.

Część I zadania będzie realizowana poprzez następujące działania:

1. Spotkanie informacyjno - organizacyjne

2.Wykonanie diagnozy: spotkanie Open Space (spotkania Open Space angażują wszystkich w bezpośredni dialog, zajmują się tylko tym, co najważniejsze dla uczestników i doprowadzają do prawdziwych wniosków i rozwiązań), badanie ankietowe, luźne wywiady, warsztaty które pobudzą do otwarcia się i ujawnienia ciekawych pomysłów           i inicjatyw, jakie mieszkańcy chcieliby zrealizować, ale nie mają czy nie widzą możliwości. Etap końcowy polegający na opracowaniu zasad wyboru od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw spośród wszystkich zgłoszonych przez grupy społeczne.

3. Spotkanie podsumowujące I Część projektu

4. Promocja projektu mająca na celu dotarcie z informacją o przedsięwzięciu do jak najliczniejszej liczby mieszkańców gminy, szczególnie tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w lokalnym życiu kulturalnym.

W realizację zadania zostanie zaangażowany animator z ramienia Narodowego Centrum Kultury, pełniący funkcją doradczą i wspierającą pod względem organizacyjnym i merytorycznym.

Adresatami I Części zadania są:
- grupy szkolne (dzieci i młodzież)

- grupa dorosłych

- grupa seniorów


 

Rezultaty jakie zamierzamy osiągnąć w wyniku realizacji projektu:

zaktywizowanie mieszkańców gminy Zawonia do podjęcia działań na rzecz swojego własnego rozwoju, inspirowanie innych do podobnych postaw, integracja środowiska lokalnego wokół przedsięwzięć kulturalnych, odpowiedzialności za jakość swojego życia i najbliższego otoczenia, w tym uwrażliwienie na wartości wynikające z kultury i sztuki                i podniesienie świadomości społecznej w zakresie edukacji kulturalnej.

O dalszych krokach realizacji projektu będziemy Państwa sukcesywnie informować,

Koordynatorem projektu jest Pani  Kamila Kruszona- Instruktor kultury dostępna w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni pod nr tel 509 993 945

e-mail: kultura@gokzawonia.pl

 

PDFkarta_inicjatywy_GOK.pdf (143,89KB)

 

Opublikował: Elżbieta Michta
Data publikacji: 05-06-2019 10:54
Icons from IcoFont